Kiest u het juiste hulpmiddel voor uw zorgvrager?


Het mobiliteitsniveau van uw zorgvragers is van cruciaal belang als u een hulpmiddel kiest. Welk toestel ondersteunt hun onafhankelijkheid het best? En wat met de benodigde ruimte? Naarmate de mobiliteit van een zorgvrager vermindert, neemt het aantal hulpmiddelen en de benodigde ruimte vaak toe. CUsersun001905OneDrive - ArjoDesktopArjo_Mobility_Gallery_Group_LR-web


Om u te begeleiden in de keuze van het juiste hulpmiddel, heeft Arjo met deskundigen op het gebied van veilige transfers de Mobiliteitswijzer ontwikkeld. Hierin worden zorgvragers ingedeeld in vijf functionele mobiliteitsniveaus van A tot E, ofwel Albert, Barbara, Carl, Doris en Emma. 

Bij de keuze van een transferhulpmiddel, is het belangrijk uw zorgvrager aan te moedigen om zoveel mogelijk zelfstandigheid en mobiliteit te behouden tijdens dagelijkse activiteiten. Een duidelijk kader stimuleert en ondersteunt ook het aanbieden van eenvormigheid van hulp bij transfers door verschillende zorgverleners binnen uw zorginstelling. Dit draagt bij tot de veiligheid van de zorgvrager en de zorgverlener én beperkt de ergonomische risico's voor beide partijen.

Laat onze Diligent consulenten u hierbij ondersteunen. Zij hebben jarenlange ervaring in de zorg en helpen vaak mee op de werkvloer. Lees er meer over in de brochure.
Download de brochure
Bij Arjo zetten we ons in om de levenskwaliteit te verbeteren van mensen met een verminderde mobiliteit. De mobiliteitswijzer draagt bij tot de ontwikkeling van een hoge kwaliteit van zorg met aandacht voor zorgvrager en zorgverlener.

Wenst u meer informatie over de Diligent diensten? Contacteer ons, dan zoeken we samen naar de beste oplossing voor uw zorginstelling.