Internationale Stop-decubitusdag

foto blog 21-11Op 21/11/2019 is het Internationale Stop-decubitusdag. Deze dag ging voor het eerst door in 2012. Sindsdien maken zorginstellingen, bedrijven en media in alle hoeken van de wereld gebruik van dit jaarlijkse evenement om de aandacht voor doorligwonden te vergroten.

Het National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), het European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) en de Pan Pacific Pressure Injury Alliance (PPPIA) trekken het voortouw om het internationale bewustzijn op het gebied van decubituspreventie te vergroten en promoten dit evenement. Ondanks de talrijke initiatieven, vormt decubitus in veel zorgomgevingen nog steeds een grote klinische en economische last. De behoefte aan bewustwording en voorlichting blijft groot.

Wat is decubitus?

Onze huid en het onderliggend weefsel worden via onze bloedsomloop voortdurend voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. Een onderbreking van deze doorbloeding kan ontstaan doordat we gedurende een bepaalde tijd zitten of liggen en we een te grote druk op de huid uitoefenen. Wanneer de bloedtoevoer naar onze huid en het onderliggend weefsel geblokkeerd is, wordt de huid beschadigd en ontstaat er een drukletsel (of doorligwonde).

Zowel intrinsieke als extrinsieke factoren dragen bij tot het ontstaan van drukletsels. Intrinsieke factoren, zoals algemene gezondheid, voeding en leeftijd zijn soms moeilijk te beheersen, maar de extrinsieke factoren die bijdragen aan het ontstaan van drukletsels, kunnen vaak voorkomen worden door zorgverleners. Deze extrinsieke factoren omvatten:

  • Druk
  • Schuifkracht
  • Wrijving
  • Microklimaat

Decubitusprevalentie

De prevalentie van doorligwonden varieert wereldwijd. Het recente International Pressure Ulcer Prevalence™ Survey1 toonde een algemene decubitusprevalentie aan van 9,3% in de Verenigde Staten.

De NHS-veiligheidsthermometer concludeerde dat tussen april 2014 en maart 2015 maar liefst 25.000 patiënten in het Verenigd Koninkrijk een nieuw drukletsel ontwikkelden.2 De NHS stelt dat drukletsels voorkomen bij ongeveer 20% van alle patiënten in de acute zorg in het Verenigd Koninkrijk.3

De economische gevolgen van decubitus

In de Economics of Patient Safety, gepubliceerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), staat dat decubitus een voorbeeld is van een veelvoorkomend letsel in acute en langdurige zorgomgevingen dat kan worden voorkomen door preventieve maatregelen4

De economische kosten van doorligwonden kunnen zeer belastend zijn. In de VS worden de jaarlijkse kosten voor de behandeling van decubitus geschat op 9 à 11 miljard dollar5. In het Verenigd Koninkrijk lopen de totale jaarlijkse kosten op tot 1,4 à 2,1 miljard pond6.

Iedereen kan een drukletsel ontwikkelen

Ieder individu loopt een potentieel risico om een doorligwonde op te lopen in eender welke klinische of residentiële omgeving. Het is algemeen bekend dat decubitus een belangrijk gevolg is van acute of langdurige immobiliteit van de patiënt.7 Daarom is het belangrijk om een geschikt protocol voor decubituspreventie op te stellen dat o.a. een klinische beoordeling, wisselhoudingsschema en een therapeutisch ligoppervlak omvat.

Niet alle ligoppervlakken presteren op dezelfde manier en de tolerantie van de weefsels van de patiënt varieert. Het is belangrijk om het juiste ligoppervlak op het juiste moment aan te passen aan de juiste patiënt, afhankelijk van de klinische behoefte8.

Hoewel de gemeenschappelijke kenmerken en de overeenkomstige prestaties van gespecialiseerde ligoppervlakken aanzienlijk variëren, zijn al deze systemen gericht op het herverdelen van de druk. Reactieve systemen doen dat door een constante lage druk te creëren terwijl actieve ligsystemen de druk periodiek verlagen door luchtcellen afwisselend op te blazen en te laten leeglopen. Bovendien zijn ligoppervlakken soms voorzien van een ingebouwd systeem voor microklimaatbeheer (low air loss) of kunnen ze worden uitgerust met een hoes voor microklimaatbeheer, zoals de Skin IQ®.

Wilt u weten hoe Arjo u kan ondersteunen om decubitus te voorkomen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

References

1. VanGilder C, Lachenburch C, Algrim-Boyle C, Meyer S. (2017). The International Pressure Ulcer Prevalence™ Survey: 2006-2015: A 10-Year Pressure Injury Prevalence ad Demographic Trend Analysis by Care Setting. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing. 44(1):20-28.

2. Clinical Audit Support Unit, Health & Social Care Information Centre. NHS Safety Thermometer. Patiet Harm and Harm free Care, April 2015-2014, Official Statistics. May 2015. Available at: http://content.digital.nhs.uk/catalogue/PUB17488/nhs-safe-rep-apr-2014-apr-2015.pdf

3. NHS. (2010). NHS to Adopt Zero Tolerance Approach to Pressure Ulcers, National Patient Safety Agency. Accessed at: http://www.npsa.nhs.uk/corporate/news/nhs-to-adopt-zerotolerance-approach-to-pressure-ulcers

4. Slawomirski L, Auraaen A, Klazinga N. (2017). The Economics of Patient Safety: Strengthening a Value-Based Approach to Reducing Patient Harm at National Level. OECD Health Working Papers, No. 96, OECD Publishing, Paris. Accessed at: http://dx.doi.org/10.1787/5a9858cd-en

5. Padula WV, Mishra MK, Makic MB, Sullivan PW. (2011). Improving the Quality of Pressure Ulcer Care with Prevention: A Cost-Effectiveness Analysis. Med Care. 49(4):385-392.

6. Bennett G, Dealey C, Posnett J. (2004). The Cost of Pressure Ulcers in the UK. Age Ageing. 33(3):230-235.

7. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Clinical Guidance CG179. Pressure Ulcers: Prevention and Management. Accessed at: https://www.nice.org.uk/guidance/cg179

8. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.