Vijf technologieën om decubitus te voorkomen

Op 21 november is het internationale Stop-decubitusdag. Daarom vestigen we in de komende blogs onze aandacht op drukletsels en de wereldwijde impact die ze kunnen hebben op patiënten en zorgomgevingen. We staan stil bij de oorzaken en de beste oplossing om decubitus te voorkomen.

scale-1000x1000--1134517769

Doorligwonden (decubitus of drukletsels) vormen tot op de dag van vandaag een grote uitdaging voor zorgverleners en komen nog al te vaak voor in zorgomgevingen.1

Decubitus is een lokale beschadiging van de huid en/of het onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel. Deze letsels ontstaan door druk, al dan niet in combinatie met wrijving2. De menselijke en economische impact is niet te onderschatten3,4: de behandeling van decubitus kost de Verenigde Staten jaarlijks maar liefst 11 miljard dollar.5

Welke systemen kunnen helpen om decubitus te voorkomen in zorginstellingen?

1. Houding en herpositionering

Maxi-Slide-Flites-repositioning_pressure_injury

Een goede houding en herpositionering zijn cruciaal bij decubituspreventie. Indien er geen contra-indicaties zijn, is een semi-Fowler houding van 30° aangewezen.1 In deze houding wordt het hoofdeinde en het voeteneinde 30° omhoog getild; daardoor zijn de druk en schuifkracht het laagst en het risico op decubitus het kleinst.

Vermijd een verhoging van de rug- en hoofdsteun of een onderuitgezakte positie die druk en wrijving veroorzaken op het staartbeen.” 1

Regelmatig herpositioneren is de hoeksteen van preventie; daarbij kunnen transferoplossingen de zorgverlener optimaal ondersteunen. Bedden zoals de Citadel C200 beschikken over geïntegreerde functies die wisselhouding ondersteunen bij de manuele herpositionering van de zorgvrager. Het Citadel Patient Care systeem biedt ook een functie voor continue wisselhouding van de zorgvrager; deze functie zorgt voor een drukpuntverandering terwijl de zorgvrager uitrust.

2. Actieve drukherverdeling / Alternerende matrassen

active support surface300x125px

Elk ligoppervlak dat regelmatig de druk herverdeelt, los van de beweging van de zorgvrager, is een actief oppervlak1. Het pleidooi voor alternerende drukherverdeling is in veel gevallen gegrond. Alternerende drukherverdeling bootst onze natuurlijke en spontane beweging na: luchtcellen worden enkele keren per uur afwisselend opgeblazen en leeggelaten waardoor de druk zich verplaatst. Deze functie, aanwezig in ons Auto Logic® matrassysteem, is bijzonder belangrijk voor zorgvragers die zichzelf niet regelmatig kunnen herpositioneren1, bijvoorbeeld patiënten op intensieve zorgen, palliatieve afdeling, zorgvragers met een tractie of andere hoogrisicopatiënten. Actieve ligsystemen zijn ook financieel voordelig: uit economische studies blijkt namelijk dat actieve matrassen kosteneffectief zijn6,7 en het risico op decubitus aanzienlijk verminderen.8

3. Reactieve drukherverdeling

reactive support surface600x125px

In tegenstelling tot de actieve matrassen, waarbij luchtcellen afwisselend worden opgeblazen en leeggelaten, vormt een reactief ligsysteem zich rond het lichaam waardoor het contactoppervlak vergroot.  Het lichaam wordt dus als het ware omhuld en ondersteund door het ligoppervlak. Veel reactieve systemen bevatten foam (schuim) en/of lucht. De matras AtmosAir® 9000, bevat een combinatie van foam en lucht en werkt op basis van het gepatenteerde CAD-systeem (Continu automatische drukontlasting). Deze technologie zorgt voor optimale drukherverdeling en comfort, zonder dat er een externe pomp nodig is. Reactieve systemen, zoals het AtmosAir gamma, hebben hun efficiëntie bewezen in diverse evaluaties en praktijkstudies.9,10,11,12 Door het inzetten van deze systemen hebben zorginstellingen de ‘intern ontstane decubitusletsels’ kunnen terugdringen, alsook de kosten, verbonden aan de huur van alternerende oplegsystemen.13

4. Microklimaatbeheer

skin iq

Er bestaan verschillende manieren om het microklimaat van de huid te regelen. De eenvoudigste manier is om de zorgvrager te herpositioneren. Dit is echter niet altijd mogelijk. Een aangedreven matrashoes, zoals de Skin IQ, die past op een actief of reactief ligsysteem, biedt hier een oplossing. Deze vloeistofbestendige en dampdoorlatende hoes maakt gebruik van Negative Airflow Technologie (NAT) die ervoor zorgt dat het vocht worden weggetrokken van de huid en de temperatuur daalt. De Skin IQ kan het microklimaat van het weefsel op proactieve wijze regulariseren, vermindert ongewenste geuren, en bevordert zo de genezing.14,15,16,17

Door beter beheer van overtollig vocht en temperatuur tussen de huid van de zorgvrager en het ligoppervlak, draagt Skin IQ bij tot een betere decubituspreventie.

5. Zwevende hielen en plaatselijke drukvermindering

Wound-Valve-Technology-600px

De hiel is bijzonder vatbaar voor decubitus en heeft vaak speciale bescherming nodig. Daarom is het aangewezen om de druk volledig en permanent weg te nemen aan de hiel. Dit is mogelijk door de Wound ValveTM Technologie die aanwezig is het Nimbus gamma van Arjo. Deze technologie laat lokaal een cel leeglopen ter hoogte van de hiel, en zorgt ervoor dat de hiel als het ware zweeft.

 

Effectieve methodes om drukletsel te helpen voorkomen

Actieve en reactieve drukherverdeling, microklimaatbeheer, zwevende hielen in combinatie met een goede houding en herpositionering zijn allemaal effectieve methodes die helpen om decubitus te vermijden. Het kiezen van de meest effectieve methode gebeurt best op basis van een holistische evaluatie van de zorgvrager.

M.a.w. het juiste systeem bij de juiste patiënt op de juiste moment!

Wil je meer weten over de klinische aspecten van decubitus en de oplossingen van Arjo, download dan het onderstaande document.

download clinical_ev_broch_NL

 

Bibliografie

[1] Clinical Evidence Summary – Pressure Injury Prevention Solutions. page 2

[2] National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

[3]Dealey C, Posnett J, Walker A (2012). The cost of pressure ulcers in the United Kingdom. Journal of Wound Care; 21(6):261-266.

[4] Brem H, Maggi J, Nierman D et al. High cost of stage IV pressure ulcers. Am. J. surg. 2010; 200:473-477.

[5] Reddy M et al. JAMA. 2006;296(8):974-984

[6] Iglesias C, Nixon J, Cranny G et al. (2006) Pressure relieving support surfaces (PRESSURE) trial: cost effectiveness analysis. BMJ 2006;332(7555):1413-1415.

[7] Clark M. (2000). Models of pressure ulcer care: costs and outcomes. British Journal of Healthcare Management. 2000; 7(10):412-416.

[8] Trueman P, Whitehead SJ (2010). The economics of pressure relieving surfaces: an illustrative case study of the impact of high specification surfaces on hospital finances. International Wound Journal. 2010;7:4-54.

[9] Newton H (2014). Evaluating a pressure redistribution mattress replacement system. British Journal of Nursing, Suppl 20:s30-35.

[10] Newton H (2015). A 6-month evaluation of a non-powered hybrid mattress replacement system. Br.J Nursing, 11:24(suppl):S32-36.

[11] Bedo J (2013). Reducing hospital acquired pressure damage: An NHS acute trust initiative. British Journal of Nursing, 22(20):S24-S28.

[12] Bed TiME: Non powered hybrid therapy (AtmosAir 4000™) and the impact on patient care, staff, and powered dynamic mattress usage. Poster Presentation: 19th EPUAP Annual Conference, Belfast, Sept 2017.

[13] Beth Israel Medical Centre, NY. Use of self-adjusting technology (SAT) mattress to help reduce a facility’s use of therapeutic overlays. ArjoHuntleigh Case Study on file.

[14] Reger S, ranganathan V, McNulty A (2014). Use of a powered coverlet for moisture removal, skin temperature reduction, odour and bacteria control. J Wound Ostomy Continence Nursing, 41(1)35-39.

[15] Clark M, Lahmann N (2017). Clinical evaluation of the Skin IQ Microclimate Manager and case reports. Wounds International. 2011 (suppl.):1-4. At: http://www.woundsinternational.com/media/issues/533/files/content 10235.pdf accessed August 2017.

[16] Kohr R (2011). Simple solutions for low air loss needs: evaluating a new surface. Poster presentation, 30th CAET National Conference, Montreal, Quebec, May 26th-29th.

[17] Collier M, Potts C, Shaw E (2014). Use of a coverlet system for the management of skin microclimate. British Journal of Nursing (Tissue Viability Supplement 23(15):S28-35.

[18] Phillips L. Pressure ulcer prevention: keep it safe, keep it simple. In: Duffy V, Lightner N (eds). Advances in Human Aspects of Healthcare. Proceedings Applied Human Factors and Ergonomics: USA. 2014; 3: 19-24.